Beoordelen van foto's voor een wedstrijd of een expositie.

Op de volgende drie punten zou je een foto kunnen beoordelen.

In volgorde van belangrijkheid:
A. De boodschap die door de foto wordt overgebracht. (50 tot 60%).
B. De inhoud van de foto en hoe dit wordt neergezet. (30 tot 35%).
C. De technische aspecten van de foto. (10 tot 15%.)

-A- De boodschap die door de foto wordt overgebracht.
Een goede foto roept emotie op, zoals plezierig, deprimerend, beangstigend. De foto doet dus iets met je.
Op gevoel een foto beoordelen geeft vaak het beste resultaat. Het probleem is dan wel, dat dit moeilijk in woorden is uit te drukken. En vaak blijft het dan bij uitdrukkingen, als mooi, saai, prachtig.
Wel is het belangrijk voor de maker van de foto dat je toch probeert om dit beter onderbouwd neer te zetten. Het enige dat hier helpt, is veel proberen, oefening baart kunst.

Andere boodschappen die een foto ook kan overbrengen zijn.
- Een situatie of een verhaal.
Een persfoto brengt een bepaald verhaal over, maar is vaak ook heel erg emotioneel.
- Een idee.
Het overbrengen van een idee uit zich vaak in het creatief omgaan met fotografie, denk aan abstracte voorstellingen. De toeschouwer kan in zo'n foto vaak z'n eigen gedachten en fantasie terug vinden.
- Weergave van de schoonheid of een andere kwaliteit van het onderwerp.
Dit is vaak een weergave van de werkelijkheid, maar dan zo neergezet, dat de toeschouwer de meerwaarde van de weergave ziet.
Denk bijvoorbeeld aan de weergave van een landschap, of aan een portretfoto.

-B- De inhoud van de foto en hoe dit wordt neergezet.
Hier gaat het om het inzicht dat de fotograaf heeft om het juiste onderwerp te kiezen en dit op een aansprekende manier neer te zetten.

De volgende punten zijn hierin belangrijk.

- De keuze van en controle over het licht, is één van de belangrijkste aspecten van het maken van een foto.
- Wat staat wel en wat staat er niet op de foto.
- De gekozen achtergrond en de omgeving met betrekking tot het onderwerp.
- De scherpte of het ontbreken daarvan in het beeld als geheel of in de verschillende delen van het beeld.
- Het weergeven van beweging.
- De combinatie van kleuren en kleur-tonen.
- Het weergeven van perspectief.
- Het juiste moment van het maken van de foto.
- De opstelling van de verschillende onderdelen in de foto (de compositie).
- Het weergeven van patronen en texturen.
- De oriëntatie van de foto (horizontaal of verticaal), de vorm en de afmetingen.

-C- De technische aspecten van de foto.
De volgende punten kunnen aan de orde komen wat betreft de technische beoordeling van een foto:
- Het gebruik van de kleur-toon en kleur-weergave.
- De juiste belichting.
- De scherpte van de foto met betrekking tot het onderwerp.
- De kwaliteit van het eindresultaat.
- Het bijwerken van de foto.
- Geschiktheid van de keuze van zwartwit of kleur.
- De presentatie van de foto in de juiste omlijsting.

Tot slot nog een probleem waar je als jury tegen aan kan lopen.
Bij een fotowedstrijd met een vrij onderwerp en duizenden inzendingen is het moeilijk om een prijs toe te kennen. Er zullen namelijk onder de diverse onderwerpen een aantal foto's zijn met het zelfde hoogste puntental. Waarom zou bijvoorbeeld een landschapsfoto in aanmerking komen voor een prijs en een architectuurfoto met hetzelfde aantal punten niet?
Vaak is het zo dat er per fotograaf vier foto's ingestuurd kunnen worden. Door van alle vier de foto's van de fotografen die nog over zijn, de punten op te tellen zullen er nog weer een aantal af vallen.
Het wordt dan gemakkelijker om van de fotografen die nog over zijn de inzendingen naast elkaar te leggen en zo de beste uit te kiezen.
Ook zullen met deze methode de fotografen af vallen die per ongeluk één hele mooie foto hebben geschoten.


bron: An Analysis of Judging van Dr. E.R. Sethna