Een korte instructie.


Met dit programma kun je meerdere foto's van dezelfde scne samenvoegen tot n foto. U kunt foto's samenvoegen die met dezelfde belichtingtijd zijn genomen of foto's die met verschillende belichtingstijden zijn genomen.

Bij het samenvoegen van foto's die met verschillende belichtingstijden zijn genomen creert het programma een foto met een groot dynamisch helderheidsbereik (High Dynamic Range - afkorting: HDR). Daarna wordt d.m.v. tonemapping de foto weer naar een laag bereik (LDR) teruggebracht, maar met het behoud van zoveel mogelijk details van de originele foto's.

img1.jpgWerkbalk-knoppen beschrijving.


knop0.png - Voeg foto's toe. Toegevoegde foto's verschijnen in de lijst in het linker gedeelte van het hoofdvenster (De schermafdruk hierboven laat zeven toegevoegde foto's zien). Gebruik de selectievakjes om te bepalen welke foto's mee gaan doen in de het maken van een HDR foto.knop1.png - Verwijder geselecteerde foto's uit de lijst.
knop2.png - Automatische uitlijning. Vooral als u geen statief gebruikt, zullen de foto's moeten worden uitgelijnd vr de verwerking tot een HDR foto. Als u op de knop drukt, zal het programma proberen de foto's automatisch uit te lijnen. Automatische uitlijning werkt over het algemeen heel goed, maar is afhankelijk van de mate en de soort afwijking van de foto's.knop345.png - Schaal. 100% schaal geeft een foto op ware grootte weer, 50% schaal op de helft, de laatste toets past een foto aan aan het preview-venster.

knop6.png - Optellen. M.b.v. deze knop kunnen de foto's worden samengevoegd d.m.v. optelling. Gebruik eerst de automatische uitlijningsknop, indien nodig.


img2.jpg

U kunt ervoor kiezen om de eenvoudige optelling (Summator) te gebruiken of als alternatief de sommatie gebaseerd op een samenvoegings-formule te gebruiken (Priorities), waarin u de voor u belangrijkste parameters kunt aanpassen. Het programma kiest dan automatisch de beste delen van de foto's en laat ze in elkaar overlopen.

De bovenste groep van schuifregelaars maakt het mogelijk om aan te geven welke parameters meer of minder invloed moeten hebben.
Scherpte (Sharpness), contrast, belichting (Exposure) en kleurzadiging (Color saturation).
Waar 1 veel invloed betekent en 0 het tegendeel, dit betekent dat deze parameter niet belangrijk is en het programma zal hier dan ook geen mee rekening houden met het samenvoegen van de foto's.

Belichting (Exposure) heeft nog twee extra parameters: centrum van de belichting (Exposure center) en radius. Als 'Exposure center' een 0,5 is, dan ligt de beste belichting in het midden van het helderheidsbereik en de gebieden van het helderheidsbereik die dicht bij deze waarde liggen zullen dan een hogere prioriteit krijgen krijgen. Bij waarden hoger dan 0,5 wijst u hogere prioriteit toe aan de lichtere gebieden en bij waarden lager dan 0,5 wordt een hogere prioriteit gegeven aan de donkere gebieden van de foto. De grootte van het beinvloedbare gebied aan beide kanten van het 'Exposure center' word bepaald door de radius instelling.

De Smoothing parameter helpt om het contrast van het detail te verhogen, of om het halo effect te verminderen. Lagere waarden van deze parameter zorgen voor een hoger contrast van de details, maar geven een groter risico op het ontstaan van het halo effect. Het verhogen van de waarde zal u helpen om het halo effect op te heffen en het contrast te verminderen.

De onderste groep van de schuifregelaars maakt het mogelijk om aanvullende correcties uit te voeren. Het programma berekent de histogram grenzen automatisch, maar het is ook mogelijk om de grenzen naar links (schaduwen) of rechts (licht) handmatig aan te passen. Daarnaast kunt u ook handmatig de juiste helderheid, contrast en verzadiging aanpassen.
knop7.png - Tone Mapping. Door op deze knop te drukken, maakt het programma een High Dynamic Range (HDR) foto in het computergeheugen en opent daarna het aanpassingsvenster.

img3.jpg

Deze operator heeft twee modi (Mode 1 en Mode 2), die verschillen in hoe het eindresultaat berekent wordt. Parameters beschrijving:
Gamma - Gamma correctie.
Radius en het halo niveau - De hardheid en de grootte van het halo effect.
Compressie - de mate van vermindering van het algemene beeld contrast.
Lokaal contrast verhoogt het contrast van de details in de schaduwen, het licht en de middentoon gebieden.
U kunt ook nog de histogram grenzen aanpassen en het midden toon gebied verschuiven.
De onderste schuif is voor de kleur verzadiging.

knop8.png - Resultaat van de verwerking. Gebruik deze knop als u het meest recente resultaat weer te geven. Klik op n van de foto's in het linker gedeelte van het venster als u n van de originele foto's wilt bekijken.knop9.png - Resultaat opslaan in een bestand. Mogelijke formaten - JPG, TIF, BMP.
bron:fusion.NS-Point.com